Rond 't haventje

Kernpunt bij de ontwikkeling van de vier Rijksbufferzones is deze te 'transformeren tot grootschalige groene gebieden met diverse mogelijkheden voor ontspanning en dagrecreatie voor stedelijke netwerken'.

Voor het waterrijke gebied in en om Landsmeer ligt het voor de hand om hierbij het accent te leggen rond het thema 'water'.

Bij de ontwikkeling van het Kistenmakerterrein is gekozen voor een haventje als rustpunt en recreatieve voorziening in het bouwplan en de Bufferzone A'dam-Purmerend.

Schets rond 't haventje Foto rond 't haventje Foto rond 't haventje Foto rond 't haventje Foto rond 't haventje Foto rond 't haventje Foto rond 't haventje