't Huis der Gemeente

't Huis der Gemeente, voortgekomen uit De Vriesche Boer, was vanaf begin 16e eeuw al een bekend kruis- en trefpunt. Het kruispunt hier bestond uit landwegen en waterwegen.

Dichtbij de stad Amsterdam werden de producten hier verkocht om uiteindelijk in de stad te belanden. Na verloop van tijd werd het gebouw voor steeds meer verschillende doeleinden gebruikt zoals kroeg, herberg, betaalplaats en administratief centrum.

Uiteindelijk werd er zelfs recht gesproken. Dit laatste leidde er later toe dat naast deze herberg een Reghthuys werd opgetrokken omdat rechtspreken en vonnissen toch geen zaken waren voor in de kroeg. Het gebouw is daarom ook vaak van naam veranderd.

Brand en allerlei verschillende vrolijke en nare gebeurtenissen hebben ervoor gezorgd dat het gebouw groter of weer kleiner, belangrijk en later weer vergeten werd. Zeker is dat het regelmatig een plek van grote betekenis was. Misschien zelfs vormde deze locatie, dit gebouw wel de wieg van Landsmeer. Het 'huys' heeft toen het een echte kleine herberg was (De Vriesche Boer) en later toen het meer een groter gebouw voor logies was zijn fraaiste uitingsvormen laten zien. De Landsmeerder bewindvoerders van toen wijzigden de naam van de herberg van Vriesche Boer in 't Huis der Gemeente.

Er is voor gekozen om beide hoogtepunten in zijn historie, De Vriesche Boer en 't Huis der Gemeente, van een zelfde gebouw opnieuw in beeld te brengen.

Afbeelding appartementen: Het Huis der Gemeente Foto appartementen: Het Huis der Gemeente Foto appartementen: Het Huis der Gemeente Foto appartementen: Het Huis der Gemeente Foto appartementen: Het Huis der Gemeente