Woning 4A: Het Regthuys

Het Regthuys vormt samen met de naastliggende herberg De Vriesche Boer een twee-eenheid van meer stadse allure.

Het tweetal is te vinden op veel oude prenten en vormt een fraai historisch beeld van Landsmeer.

De herberg De Vriesche Boer is ouder dan Het Regthuys en stamt van voor of begin 17e eeuw. De herberg was de centrale ontmoetingsruimte van Landsmeer en omgeving en hier werd behalve nieuws vergaard, gehandeld en gefeest ook recht gesproken.

Later vond men het beter recht te spreken vanuit een eigen gebouw en niet meer tussen het drinkende volk in de herberg. Omdat de handel en rechtsspraak altijd in de herberg had plaats gevonden bouwde men het direct naast de herberg.

Het Regthuys is wellicht door brand verloren geraakt.

Afbeelding woning 4A: Het Regthuys